Адора Flatiron Скопје
Адора Diаmond Garden
Аеродром црква 3
Сакам да купам СТАН

За Адора

1.Слободни работни места :2

2.Локција : Скопје

3.Работно место: Одговорно лице-Управител за безбедност и здравје при работа

                                 Одговорно лице-Управител за управување со отпад

 

Адора Инженеринг , има потреба од вработени со следниве квалификации:

А)  Да има искуство во организирање и контрола на работен процес, минимум три години искуство на погоре утврдените позиции .

Б) Да има положено стручен испит за здравје и безбедност при работа и управител  координатор за управување со отпад .

В) Да има положено испит за Управител за Отпад. Потребно е кандидатот да поседува потврда за учество во обука за стручно оспособување за управување со отпад и уверение за положен стручен испит за вршење на работите за управување.

Доколку исполнувате два од погоре наведените критериуми ве молам слободно пријавете се.

Дополнителни Критериуми :

– Диплома за завршен факултет –(Електро технички, Машински, Градежен)

– Активно познавање на англискиот јазик во соодветните области;

– Работа со MS Office;

– Возачка дозвола од Б категорија.

Ги молиме заинтересираните да ја достават потребната документација  најдоцна  до  26,12,2012  година  на  следната  адреса:Орце Николов бр.182а

Потребна документација која треба да ја приложи заинтересираниот кандидат:

– CV

– Диплома за завршено високо образование;

– М1 /М2 за досегашното работно искуство;

-Уверение за положен испит за стручно лице-управител координатор за здравје и безбедност при работа

-Потврда за учество во обука за стручно оспособување за управување со отпад и

-Уверение за положен стручен испит за вршење на работите за управување

Сите квалификувани кандидати потребно е да достават(по пошта или е-маил)

Мотивационо писмо, кратка биографија(ЦВ) на info@adora.com.mk,  или на адреса Орце Николов бр.182а, 1000 Скопје 

 Придружете и се на водечката градежна компанија Адора Инженеринг 

ХАУС МАЈСТОР

1.Слободни работни места: 1 

2.Место: Скопје 

Основни квалификации:

 • Завршено образование: ССС, КВ, ВКВ
 • Претходно работно искуство
 • Сертификати дипломи за стручна подготовка
 • Воспоставување и одржување на успешни релации, координирање со претпоставените.
 • Организациска и психофизичка флексибилност
 • Работата ќе се извршува на објекти во Скопје
 • извршување на работните за тековното одржување на објектот,
 • Одржување (ситни поправки во доменот на неговите овластувања) на водоводни, канализациони , електрични, топлотни приклучоци и нивно навремено одстранување.
 • се грижи за одржување на заедничкиот простор во објектот и околу објектот;
 • одговорно однесување кон приборот, алатот, апаратите кои се основно средство за извршување на работата, односно работните задачи;
 • води евиденција за извршената поправка и потрошениот материјал;
 • извршува и други работи и работни задачи од доменот на одржување на објектите.

 Сите кандидати кои ги исполнуваат условите, потребно е да достават (по пошта или е-маил):

Мотивационо писмо , кратка биографија (CV) и нова фотографија на адреса: Адора Инженеринг дооел Скопје ул.Орце Николов бр.182 А или на: info@adora.com.mk

Избраните кандидати ќе бидат повикани на разговор.

 

ПОТРЕБА ОД НОВ ВИСОКОКВАЛИТЕТЕН СТРУЧЕН КАДАР ВО СКОПЈЕ

ГРАДЕЖЕН ИНЖЕНЕР

Адора Инженеринг има потреба од градежен инженер со работно искуство во високо градба од минимум 5 години.

Сите заинтересирани да достават кратка биографија (CV) на: info@adora.com.mk