Адора Diаmond Garden
Адора Flatiron Скопје
Сакам да купам СТАН

100% Македонска
Градба

Енергетска
Ефикасност

Звучна Изолација
до 63db

Докажана асеизмичка стабилност
  • Дијамантската градина на Адора
  • Локација: ул. „Московска“,
    Тафталиџе, Општина Карпош, Скопје
  • Станови: од 30 до 200м²
  • Деловни простории: од 50 до 1100м²
  • Сопствени паркиралишта
1. Претсобје 15,82м2 2. Кујна 4,43м2
3. Дневна и трпезарија 20,46м2 4. Бања 4,53м2
5. Родителска соба 14,65м2 6. Бања 4,13м2
7. Детска соба 9,20м2 8. Детска соба 6,95м2
9. Лоѓија 1,54м2 10. Лоѓија 3,61м2

Вкупно 85м2

ЗАБЕЛЕШКА

* Проектантите го задржуваат правото за дополнителни корекции на проектот

* Распоредот е ориентационен