Адора Diаmond Garden
Адора Flatiron Скопје
Сакам да купам СТАН

100% Македонска
Градба

Енергетска
Ефикасност

Звучна Изолација
до 63db

Докажана асеизмичка стабилност
  • Дијамантската градина на Адора
  • Локација: ул. „Московска“,
    Тафталиџе, Општина Карпош, Скопје
  • Станови: од 30 до 200м²
  • Деловни простории: од 50 до 1100м²
  • Сопствени паркиралишта
1. Претсобје 11,08м2 2. Кујна 5,16м2
3. Дневна и трпезарија 17,71м2 4. Бања 5,44м2
5. Родителска соба 12,47м2 6. Детска соба 10,44м2
7. WC 3,29м2 8. Лоѓија 4,25м2

Вкупно 70м2

ЗАБЕЛЕШКА

* Проектантите го задржуваат правото за дополнителни корекции на проектот

* Распоредот е ориентационен