Адора Diаmond Garden
Адора Flatiron Скопје
Сакам да купам СТАН

100% Македонска
Градба

Енергетска
Ефикасност

Звучна Изолација
до 63db

Докажана асеизмичка стабилност
  • Дијамантската градина на Адора
  • Локација: ул. „Московска“,
    Тафталиџе, Општина Карпош, Скопје
  • Станови: од 30 до 200м²
  • Деловни простории: од 50 до 1100м²
  • Сопствени паркиралишта
1. Претсобје 4,53м2 2. Кујна 4,84м2
3. Дневна и трпезарија 20,75м2 4. Бања 4,85м2
5. Родителска соба 11,99м2 6. Лоѓија 7,48м2

Вкупно 54м2

ЗАБЕЛЕШКА

* Проектантите го задржуваат правото за дополнителни корекции на проектот

* Распоредот е ориентационен