Адора Diаmond Garden
Адора Flatiron Скопје
Сакам да купам СТАН

100% Македонска
Градба

Енергетска
Ефикасност

Звучна Изолација
до 63db

Докажана асеизмичка стабилност
  • Дијамантската градина на Адора
  • Локација: ул. „Московска“,
    Тафталиџе, Општина Карпош, Скопје
  • Станови: од 30 до 200м²
  • Деловни простории: од 50 до 1100м²
  • Сопствени паркиралишта
1. Претсобје 12,15м2 2. Кујна 4,05м2
3. Дневна и трпезарија 29,03м2 4. Бања 4,45м2
5. Родителска соба 10,71м2 6. Бања 3,77м2
7. Детска соба 14,65м2 8. Дегажман 2,01м2
9. Лоѓија 3,60м2 10. Лоѓија 1,53м2

Вкупно 86м2

ЗАБЕЛЕШКА

* Проектантите го задржуваат правото за дополнителни корекции на проектот

* Распоредот е ориентационен