Адора Flatiron Скопје
Адора Diаmond Garden
Аеродром црква 3
Сакам да купам СТАН

100% Македонска
Градба

Енергетска
Ефикасност

Звучна Изолација
до 63db

Докажана асеизмичка стабилност
  • Дијамантската градина на Адора
  • Локација: ул. „Московска“,
    Тафталиџе, Општина Карпош, Скопје
  • Станови: од 30 до 200м²
  • Деловни простории: од 50 до 1100м²
  • Сопствени паркиралишта
1. Претсобје4,41м22. Кујна4,85м2
3. Дневна и трпезарија23,97м24. Бања4,26м2
5. Родителска соба10,82м26. Лоѓија3,44м2

Вкупно 51м2

ЗАБЕЛЕШКА* Проектантите го задржуваат правото за дополнителни корекции на проектот* Распоредот е ориентационен