Адора Diаmond Garden
Адора Flatiron Скопје
Сакам да купам СТАН

100% Македонска
Градба

Енергетска
Ефикасност

Звучна Изолација
до 63db

Докажана асеизмичка стабилност
  • Дијамантската градина на Адора
  • Локација: ул. „Московска“,
    Тафталиџе, Општина Карпош, Скопје
  • Станови: од 30 до 200м²
  • Деловни простории: од 50 до 1100м²
  • Сопствени паркиралишта
1. Претсобје 4,58м2 2. Кујна 4,89м2
3. Дневна и трпезарија 21,32м2 4. Бања 4,38м2
5. Родителска соба 13,13м2 6. Лоѓија 7,46м2

Вкупно 55м2

ЗАБЕЛЕШКА

* Проектантите го задржуваат правото за дополнителни корекции на проектот

* Распоредот е ориентационен