Адора Diаmond Garden
Адора Flatiron Скопје
Сакам да купам СТАН

100% Македонска
Градба

Енергетска
Ефикасност

Звучна Изолација
до 63db

Докажана асеизмичка стабилност
  • Дијамантската градина на Адора
  • Локација: ул. „Московска“,
    Тафталиџе, Општина Карпош, Скопје
  • Станови: од 30 до 200м²
  • Деловни простории: од 50 до 1100м²
  • Сопствени паркиралишта
1. Претсобје 14,04м2 2. Кујна 7,38м2
3. Дневна и трпезарија 34,85м2 4. Бања 3,79м2
5. Родителска соба 11,50м2 6. Бања 4,82м2
7. Дегажман 5,61м2 8. Детска спална соба 10,67м2
9. Детска спална соба 10,60м2 10. Утилити 1,94м2
11. Лоѓија 3,40м2 12. Лоѓија 1,54м2

Вкупно 110м2

ЗАБЕЛЕШКА

* Проектантите го задржуваат правото за дополнителни корекции на проектот

* Распоредот е ориентационен