Адора Flatiron Скопје
Адора Diаmond Garden
Аеродром црква 3
Сакам да купам СТАН

Новости

14/11/2015

За прв пат во Македонија, ексклузивно, за новиот атрактивен комплекс АДОРА FLATIRON СКОПЈЕ, АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ во соработка со ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ, за секој купен стан, обезбедија ПОДАРОК ОСИГУРУВАЊЕ НА ДОМОТ И ДОМАЌИНСТВОТО во рок од една година.  Со осигурувањето, што обезбедува надомест на трошоците од евентуални штети во домот и домаќинството, целта е станарите да бидат спокојни и безбедни во новиот дом во уникатниот објект Адора Flatiron Скопје, како една од највредните инвестиции во животот.

Осигурени ризици:

  • Пожар
  • Поплава од пукнати цевки
  • Удар од гром и град
  • Експлозија
  • Комбинирано и сигурување на домаќинството
  • Трошоци за нужно сместување
  • Одговорност кон трети лица
  • Кражби
  • Други основни ризици

Adora Flatiron Skopje