НАШИОТ ТИМ

Топ менаџмент:

 • проф. д-р Ванчо Чифлиганец
 • д-р Драгана Д. Чифлиганец
 • дипл. економист Душко Чифлиганец

Технички менаџер:

 • Љупчо Ивановски

Финансиски менаџер:

 • дипл. економист Ѓорѓи Рибарски

Сектор недвижности:

 • дипл. инж. Наташа Попова
 • дипл. инж. Катерина Коршул
 • Соња Маџовска

Проектантско биро:

 • Дипл. инж. архитект Ванчо Ѓеорѓиевски
 • Дипл. инж. архитект Марија Блажеска
 • Дипл. инж. архитект Верче Ангелова

Сектор за маркетинг и односи со јавност:

 • дипл. економист Нина Кепеска
 • Соња Маџовска

Правен сектор:

 • дипл. правник Ангела Хаџи-Митрова
 • дипл. правник Анжелика Милошевска

Сектор за финансии:

 • дипл. економист Андријана Ивановска-Танчевска
 • дипл. економист Смиља Хаџи-Митрова

Сектор за комерција, инвестиции и развој:

 • Спасе Стојанов
 • д-р Даниела Станковска-Младенова

Кабинет на генерален и извршен менаџер:

 • Извршен асистент Снежана Петкова

ИКТ сектор:

 • дипл. инж. по информатика Ненад Павловски

Организатор и контролор за сервис:

 • Томислав Стојоски

Градежен и оперативен сектор: