ТИМ

Топ менаџмент

Проф. д-р Ванчо Чифлиганец

Сопственик и генерален директор

Д-р Драгана Д. Чифлиганец

Извршен директор

Душко Чифлиганец

Заменик генерален директор

Сектор недвижности и продажба

Д-р Драгана Д. Чифлиганец

Координатор за продажба

Катерина Коршул

Менаџер за недвижности

Наташа Попова

Менаџер за продажба

Соња Маџовска

Менаџер за продажба и комуникации

Проектантско биро

Ванчо Ѓеорѓиевски

Архитект – одговорен проектант, раководител на Проектантско биро

Марија Блажеска

Архитект – одговорен проектант

Верче Ангелова

Архитект – одговорен проектант

Сектор за маркетинг и односи со јавност

Нина Кепеска

Менаџер за односи со јавност и маркетинг

Правен сектор

Анжелика Милошевска

Раководител на правен сектор

Сектор за финансии

Ѓорѓи Рибарски

Финансиски директор

Андријана Ивановска-Танчевска

Раководител за финансии и аналитика

Сектор за комерција-инвестиции и развој

Љупчо Ивановски

Технички директор

д-р Даниела Станковска-Младенова

Раководител на комерција и инвестиции

Спасе Стојанов

Одговорен за набавки и магацинско работење

ИКТ сектор

Ненад Павловски

ИКТ Менаџер

Сектор за заеднички работи

Дејан Андонов

Извршни активности и возен парк

Сектор за контрола и сервис