ТИМ

Топ менаџмент

проф. д-р Ванчо Чифлиганец

д-р Драгана Д. Чифлиганец

извршен директор

Душко Чифлиганец

заменик генерален директор

Сектор недвижности

Катерина Коршул

менаџер за продажба

Наташа Попова

менаџер за продажба

Соња Маџовска

менаџер за продажба

Проектантско биро

Ванчо Ѓеорѓиевски

Дипл. инж. архитект

Марија Блажеска

Дипл. инж. архитект

Верче Ангелова

Дипл. инж. архитект

Нина Стрезоска

Дипл. инж. архитект

Сектор за маркетинг и односи со јавност

Нина Кепеска

Менаџер за маркетинг и односи со јавност

Соња Маџовска

Менаџер за маркетинг и односи со јавност

Правен сектор

Анжелика Милошевска

дипл. правник

Ангела Хаџи-Митрова

дипл. правник

Сектор за финансии

Андријана Ивановска-Танчевска

дипл. економист

Смиља Хаџи-Митрова

дипл. економист

Ѓорѓи Рибарски

Надворешен консултант

Сектор за комерција, инвестиции и развој

Љупчо Ивановски

Технички менаџер

д-р Даниела Станковска-Младенова

Кабинет на генерален и извршен менаџер

Снежана Петкова

Извршен асистент

ИКТ сектор

Ненад Павловски

дипл. инж. по информатика

Организатор и контролор за сервис

Томислав Стојоски