БИЗНИС ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА

Покрај примарната дејност во градежниот сектор, висока градба и продажба на недвижности во Македонија и во меѓународни рамки, Адора инженеринг истражувајќи други полиња за бизнис делување, изврши деловна диверзификација и во други економски сфери:

Банкарски – финансиски сектор

Во 2018 година, Адора инженеринг стана најголем поединечен акционер во Комерцијална банка АД Скопје, најголемата банка во Македонија, купувајќи акционерски удели со сопствени средства преку берзански трансакции. Сега Адора поседува 14,99 % од акциите на банката. Основачот и генерален директор на Адора инженеринг проф. д-р Ванчо Чифлиганец е член на Надзорниот Одбор на Комерцијална банка АД Скопје, тело кое согласно статутот, ги насочува севкупните политики на банката. Влегувањето во банкарскиот сектор беше со цел да се обезбеди развој на Адора инженеринг и единствениот македонски банкарски бренд со целосно домашен капитал, да се етаблира на челната позиција во финансиско-банкарската сфера на национално ниво.
Адора инженеринг има акционерски удел во НЛБ Банка.

Фармацевтска индустрија

Адора инженеринг има акционерски капитал во Алкалоид АД Скопје, една од најуспешните македонски компании со интернационално реноме.

Хуман бизнис

По реализацијата на 40 значајни проекти од високата градба, како и на дела од корист на пошироката заедница, Адора инженеринг се насочи кон хуманиот бизнис, реализирајќи проект за изградба на Дом за сместување и нега на стари лица „Втора младост“ во Општина Илинден, веднаш до македонската метропола Скопје. Целта е регионот на Балканот да го добие најдобриот и најмодерниот дом за нега и достоинствена старост на возрасни лица, со висок квалитет, по современите европски стандарди.Домот за стари лица се гради на парцела од 30.000 м², во еколошки чиста средина, со сместувачки капацитет за околу 200 лица, за кои ќе се грижи стручен персонал од околу 60 вработени. Комплексот ќе има хортикултурно оплеменета и концептуално осмислена околина, со содржини за рекреација, забава и другарување на лицата од домот, нивните посетители и гости. Проектот во првата-основна фаза на изградба е инвестиција од 5 милиони евра, а според утврдената динамика тој треба да биде реализиран 2023 година.

Нови предизвици

Адора инженеринг секогаш е отворена за нови бизнис предизвици, за нови иницијативи и нови дејности, за добробит на компанијата, на вработените, на економијата и на општеството во целина.