МАЗДА CX 3 ЗА НАЈСРЕЌНИОТ КУПУВАЧ НА СТАН ВО АДОРА FLATIRON СКОПЈЕ

MAZDA_CX3_3-4_Front_CMYK

Секој купувач на стан во новиот уникатен комплекс ADORA FLATIRON SKOPJE се стекнува со шанса со новиот дом да стане добитник на вреден подарок НАЈНОВ МОДЕЛ НА АВТОМОБИЛ МАЗДА CX 3. Извлекувањето на НАЈСРЕЌНИОТ КУПУВАЧ кој ќе добие МАЗДА CX 3 ќе биде на свеченото пуштање во употреба на новиот урбан симбол на Скопје, Македонија и Балканот, објектот Адора Flatiron Скопје. Со овој вреден подарок купувачите на стан од потврдениот градежен бренд Адора инженеринг, добиваат многу повеќе од дом, со што продолжува традиционалната грижа и посебното внимание што компанијата им го посветува на своите верни купувачи, на кои со подароците автомобили, опремување на домот, наградни патувања и други изненадувања, им возвраќаме за лојалноста и подарената доверба при изборот на нов дом.

MAZDA CX 3 for the luckiest buyers of flat in ADORA FLATIRON SKOPJE

MAZDA_CX3_3-4_Front_CMYK

Each buyer of a flat in the new unique complex ADORA FLATIRON SKOPJE acquires a chance with a new home to become the winner of a valuable gift – THE LATEST CAR MODEL MAZDA CX 3. The drawing out of the HAPPIEST BUYER who will get MAZDA CX 3 will be during the inauguration of new urban symbol of Skopje, Macedonia and the Balkans, the object Adora Flatiron Skopje. With this valuable gift, the buyers of a flat from the certified building brand Adora Engineering, gain much more from home, thus the company continue the traditional care and special attention to the loyal clientele for whom gifts like cars, equipping the home, prize trips and other surprises. We are showing appreciation for customer’s loyalty and gift of confidence when they choose a new home.