АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ГО ПОДНЕСЕ ТРЕТИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ-2014 ВО ГЛОБАЛНИОТ ДОГОВОР НА ООН

Адора инженеринг, неодамна го поднесе Извештајот за напредокот во Глобалниот Договор на ООН, за општествено одговорните практики реализирани во 2014-та година. Како општествено одговорна компанија со долга традиција и богати активности, Адора инженеринг ги почитува и применува 10-те принципи на кои се темели Глобалниот Договор, како најголема светска доброволна асоцијација на 8000 компании и 4000 непрофитни организации со општествено одговорни стратегии. Третиот извештај на Адора инженеринг како членка на Глобалниот Договор на ООН, кој се наоѓа на веб страната на светската иницијатива, ги отсликува сите општествено одговорни активности на компанијата во областа на: човековите права, работничките права, животната средина, антикорупцијата, животната средина, корпоративната филантропија, грижата за заедницата и грижата за купувачите.

Izveshtaj Adora OOP 2014 - GC UN_Page_01

 

Архива