ВРАБОТЕНИТЕ ВО АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ГИ УСОВРШУВААТ ПРОДАЖНИТЕ ВЕШТИНИ И СЕ ЕДУЦИРААТ ЗА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ

Во рамките на поддршката на компанијата за континуирана едукација и усовршување на своите кадри, вработените во Адора инженеринг постојано ги развиваат своите знаења и вештини во повеќе области, меѓу кои се продажбата и енергетската ефикасност. Д-р Драгана Д. Чифлиганец, извршен директор и раководител на продажбата и Елена Петровска, менаџер за продажба во Адора инженеринг, успешно ја завршија Академијата за продажни вештини, што ја реализира реномираната компанија со над 50 годишна традиција Густав Кезер Тренинг Интернационал, преку програмски микс на трите клучни аспекти: техника, став и влијание. Оваа сертифицирана тримесечна тренинг обука ги оспособи стручњаците во продажниот сектор за следење на фактичките постигнувања и мерење на резултатите и учиноците од продажбата, со цел преку примена на современите европски трендови за развивање на продажните вештини, да овозможи постигнување на најдобри резултати на компанијата.

Во рамките на проектот на Европската Унија „Изгради вештини“ со обуки за енергетска ефикасност за градежните работници, преку теоретски предавања и практични обуки во Скопје и Белград, седуммина вработени во Адора инженеринг се обучуваат за тренери кои ќе ги спроведуваат обуките за работниците во градежниот сектор. Инженерот архитект, со специјалност за енергетска ефикасност Ивана Бајкова-Шаља, машинскиот инженер Илија Илиев, електроинженерот Ристе Ефтимов, градежните техничари Нове Бошоски и Миле Крстев и кровопокривачите Зоран Николовски и Зоран Маџовски, со овие верифицирани обуки ги зголемуваат знаењата и подготвеноста за следење и примена на најновите стандарди на енергетската ефикасност во компанијата, со цел станарите да ги уживаат долгорочните придобивки од економичното и здраво домување според европските трендови. Низ овие и други обуки, Адора инженеринг постојано ги следи и применува иновациите во изградбата на енергетски ефикасните домови, што овој градежен бренд прв ги изгради и за кои го доби и првиот сертификат-енергетски пасош А-класа во Македонија.

Akademija za prodazni veshtiniObuka EE 1Obuki EE - 2

Архива