ИЗБЕРЕТЕ ДОМ И НАЈПОВОЛНО ФИНАНСИРАЊЕ СО АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ

Купувањето стан е важна животна инвестиција. Со Адора инженеринг изберете дом според Вашите желби, потреби и можности. При купувањето стан, прашањето што секој си го поставува е планирањето на финансиските средства. Компанијата која има висок авторитет и кредибилитет кај банките, што во голема мера ја олеснува  и забрзува одлуката и процедурата за добивање кредит, Ви стои на располагање за консултации за полесно аплицирање и побрзо завршување на постапката за станбен кредит. Адора инженеринг во соработка со Шпаркасе банка започнува кампања за станбено кредитирање со камата од 2,9 отсто и учество од само 15 отсто. Слични услови нуди и Комерцијална банка. Адора инженеринг соработува и со НЛБ Банка, Стопанска Банка-Скопје, Охридска Банка, Халк Банка, Силк Роуд Банка, Стопанска Банка-Битола, Прокредит Банка. Во летниот период банките нудат поволност за добивање станбен кредит без плаќање на административни трошоци при нивно одобрување и проценка на хипотека. Наша препорака е да дојдете во Адора инженеринг и заеднички да ги разгледаме можностите за обезбедување на сопствен квалитетен дом со најповолно финансирање.

flatironnova

adora-diamond-garden-27-04

 

 

Архива