ПОСТИГНАТ Е ДОГОВОР ЗА ПАРНОТО ГРЕЕЊЕ ВО СКОПЈЕ. АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ДОБИ ЦВРСТИ ГАРАНЦИИ ДЕКА ЕСМ ЌЕ ГИ КУПИ ТОПЛАНИТЕ ИСТОК И ЗАПАД И ЌЕ ГО ПЛАТИ ДОЛГОТ КОН КОМПАНИЈАТА

Менаџментот на Адора инженеринг доби цврсти гаранции од ЕСМ АД дека во најбрз можен рок, според сите домашни законски прописи ќе почне постапката за купопродажба на топланите Исток и Запад и дека на компанијата ќе ù бидат исплатени долговите настанати во изминатата година по основ на закуп и амортизација на топланите.

Адора инженеринг во интерес на граѓаните склучи краткорочен договор со ЕСМ АД за закуп на топланите Исток и Запад во Град Скопје, што важи до 30-ти април 2023 година, кој е на штета на компанијата од 550.000 евра на годишно ниво.

Адора инженеринг, со фактот што ги прифати условите за закупнина од страна на ЕСМ АД дава огромен придонес, односно изврши еден вид субвенционирање на топлинската енергија за ублажување на енергетската криза во државата.

Архива