EvroinsKire

ПРВ ПАТ ВО МАКЕДОНИЈА-СО СЕКОЈ КУПЕН СТАН ВО АДОРА FLATIRON СКОПЈЕ-ПОДАРОК ОСИГУРУВАЊЕ НА ДОМОТ

За прв пат во Македонија, ексклузивно, за новиот атрактивен комплекс АДОРА  FLATIRON СКОПЈЕ, АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ во соработка со ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ, за секој купен стан, обезбедија ПОДАРОК ОСИГУРУВАЊЕ НА ДОМОТ И ДОМАЌИНСТВОТО во рок од една година.  Со осигурувањето, што обезбедува надомест на трошоците од евентуални штети во домот и домаќинството, целта е станарите да бидат спокојни и безбедни во новиот дом во уникатниот објект Адора Flatiron Скопје, како една од највредните инвестиции во животот.

Осигурени ризици:

  • Пожар
  • Поплава од пукнати цевки
  • Удар од гром и град
  • Експлозија
  • Комбинирано и сигурување на домаќинството
  • Трошоци за нужно сместување
  • Одговорност кон трети лица
  • Кражби
  • Други основни ризици

Adora Flatiron Skopje

 

 

Архива