„Конференција за отпочнување на проектот КОО за Сите“ во Скопје

АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ Е ДЕЛ ОД ПРОЕКТОТ – КОО ЗА СИТЕ

„Адора Инженеринг“, како општествено одговорна компанија, со повеќе практики од интерес на граѓаните и пошироката заедница, е дел од проектот „Корпоративна општествена одговорност за сите-КОО за Сите“, што започна да се реализира заедно со Бизнис Конфедерцијата на Македонија во соработка со организациите на работодавачи од регионот и Меѓународната организација на работодавачи. Главна цел на проектот е да се изгради свест и капацитет за партнерство и мрежи за поголемо учество и поголемо влијание во општеството и интегрирање на социјалните, еколошките, етичките, потрошувачките и човековите права преку бизнис стратешкото работење, како и прилагодување на критериумите за избор на најдобри општествено одговорни практики во согласност со најновите ЕУ случувања и иницијативите за одржлив развој. 

 

„Конференција за отпочнување на проектот КОО за Сите“ во Скопје

„Конференција за отпочнување на проектот КОО за Сите“ во Скопје

 

„Адора Инженеринг“ - учесник на „Конференцијата КОО за Сите“

„Адора Инженеринг“ – учесник на „Конференцијата КОО за Сите“

 

Градежната компанија „Адора Инженеринг“ во текот на 10 годишното постоење има реализирано повеќе општествено одговорни практики за вложување за заедницата, грижа за вработените, заштита на животната средина, хуманитарни акции, стипендирање на талентирани студенти, поддршка на културни, спортски и други манифестации, за кои има добиено седум национални награди, а КОО и во иднина се стратегистки приоритет на компанијата.

 

изнис Конфедерацијата ја доби монографијата „Само делата се вистина“ на Адора Инженеринг како општествено одговорна компанија

Бизнис Конфедерацијата ја доби монографијата „Само делата се вистина“ на Адора Инженеринг како општествено одговорна компанија

Архива