D-r Cifliganec na FINEXPO 1

ПРОФ. Д-Р ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ УЧЕСТВУВАШЕ НА ФИНЕКСПО 2013 ВО СКОПЈЕ

Како претставник на бизнис заедницата, ген. дир. на Адора Инженеринг Скопје, проф. д-р Ванчо Чифлиганец учествуваше на 11-тата Конференција за финансии, деловни можности и економски развој – ФИНЕКСПО 2013, што се одржа во  организација на Скопски саем, под покровителство на министерството за финансии на Република Македонија. Во дискусијата на тркалезната маса на тема „Актуелните состојби во финансискиот сектор и нивното влијание врз развојот на  реалната економија“, покрај проф. д-р Чифлиганец, учество зедоа заменик претседателот на владата на Република Македонија и министер за финансии м-р Зоран Ставрески, вицегувернерот на НБМ Маја Кадиевска-Војновиќ, претседателот на Здружението на банкарство Ѓорѓи Јанчевски и други претставници на финансискиот и бизнис секторот.

Проф. д-р Ванчо Чифлиганец, ген. дир. на Адора Инженеринг на Конференцијата ФИНЕКСПО 2013

Д-р Чифлиганец ја истакна заложбата и натаму да продолжи трендот на стабилната монетарна политика во Македонија, стабилниот курс на денарот и стабилниот банкарски сектор, а во 2014-та година да се реализираат капиталните инвестиции од 360 милиони евра, посебно со учество на македонските компании. За забележителниот удел на градежништвото во порастот на македонската економија, според Чифлиганец посебен придонес има рамниот данок, ослободувањето од данок на добивка што се реинвестира и други мерки на владата со кои се создаде позитивна бизнис клима во градежниот сектор.

Д-р Чифлиганец меѓу дискутантите на 11-тата конференција за финансии, деловни можности и економски развој

Заедничка заложба на дискутантите на конференцијата ФИНЕКСПО 2013, беше да се поддржат можностите за развој на приватната иницијатива на малите, средните и големите компании во Македонија. Ген. дир. на Адора Инженеринг проф. д-р Ванчо Чифлиганец истакна дека 2013-та година градежната компанија ја завршува успешно, со значајни проекти на планот на инвестициите, на планот на нови вработувања и со обезбедени проекти за 2014-та година, благодарение на јасната визија и стратегија на менаџерскиот тим и поволната бизнис клима создадена од страна на државата. Според д-р Чифлиганец сè што Адора Инженеринг реализира, односно изгради како елитни станбени објекти со врвна асеизмичка сигурност, геомеханичка стабилност, висок квалитет и енергетска ефикасност, е во прилог и корист на граѓаните на Македонија кои купуваат нов дом и на најповолен начин го решаваат животното станбено прашање. 

11-тата конференција ФИНЕКСПО 2013 во Скопје

 

 

Архива