ВРАБОТЕНТЕ ВО АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ СЕ ОБУЧУВАА ЗА НАЈНОВИТЕ ИЗМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ И ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Со најновите измени во Законот за градење и градежно земјиште, со предавач од министерството за транспорт и врски, на обука во Скопје, се запознаа вработените во Адора Инженеринг Скопје, Катерина Коршул, менаџер за недвижности и продажба и раководителот на правната служба Анжелика Милошевска. Обуката беше од голема корист за подобро запознавање со законските измени кои се од особена важност за правилно и ефикасно водење на постапката за градење, за добивање на потребните документи, како одобрение за градење, за откуп на градежно земјиште и други активности во доменот на високоградбата и градежништвото.

 

Вработените во Адора Инженеринг на обука за измените во законот за градење и градежно земјиште

 

Архива