Одлични резултати на измерената звучна изолација на објект Скопје-Центар-Под Водно

СТРУЧНА ПОТВРДА ЗА ВИСОКИОТ КВАЛИТЕТ НА ИЗГРАДЕНИТЕ ОБЈЕКТИ НА АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ

Со индекс на звучна пропустливост од 39 db на преграден ѕид од 12 см и индекс на звучна пропустливост од 46 db кај сендвич ѕид од 29 см, резултати добиени со неодамнешните мерења, елитниот станбено-деловен објект Скопје-Центар-Под Водно покажа одлична звучна изолација, потврди стручното истражување на Градежниот факултет во Скопје. Анализата, за изработка на магистерска теза, покажаа дека ваквата звучна изолација се должи како на висококвалитетните вградени материјали, така и на висококвалитетната и стручна изведба на објектот, што е стандард во градењето на сите објекти на „Адора Инженеринг“. Мерењата потврдиле дека елитниот станбено-деловен објект Скопје-Центар-Под Водно, покажал најдобри резултати на звучна изолација од сите испитани објекти, опфатени со истражувањето. 

 

Одлични резултати на измерената звучна изолација на објект Скопје-Центар-Под Водно

Одлични резултати на измерената звучна изолација на објект Скопје-Центар-Под Водно

 

Елитен станбено-деловен објект Скопје-Центар-Под Водно

Елитен станбено-деловен објект Скопје-Центар-Под Водно

 

 

Архива