Adora stanben kompleks Novo Lisice-Aerodrom-Skopje

ЗАПОЧНА ИЗВЕДУВАЊЕТО НА ПРИКЛУЧОЦИТЕ ЗА ВОДА И ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО СТАНБЕНИТЕ ОБЈЕКТИ ВО НОВО ЛИСИЧЕ-АЕРОДРОМ- СКОПЈЕ

Се известуваат станарите во новите станбени објекти на Адора Инженеринг во Ново Лисиче, Аеродром, Скопје, дека започна постапката за приклучување на становите на системот за довод на вода и приклучување кон мрежата за фекална канализација. Се очекува работите на овие приклучоци да завршат за неколку дена, со што би се ставило во функција водоснабдувањето и одводот на фекалните води од новоизградениот станбен комплекс Адора во Ново Лисиче. 

Елитен станбен комплекс Адора во Ново Лисиче-Аеродром-Скопје

 

Архива