Адора Flatiron Скопје
Адора Diаmond Garden
Аеродром црква 3
Сакам да купам СТАН

Станбено деловни објекти

  • Геомеханичка и асеизмичка стабилност од 70 до 80 Mpa, докажана со вештачки земјотрес
  • Темелна армирано-бетонска плоча до 120 cm, цврстина на бетон до MB 50
  • Енергетски пасош А-класа, до 5 пати пониска потрошувачка на енергија за греење и ладење
  • Термоизолирана фасада со 12 cm графитен неопор и 20 cm минерална волна за покриви, ниска топлинска спроводливост
  • Одлична звучна изолација, индекс на звучна непропустливост до 63 db
  • Geneo Fipro фасадна столарија, безметални ПВЦ профили , трислојни стаклопакети со нискоемисионо стакло
  • Фотоволтаични системи за заедничко осветлување без посебни сметки за струја, сензорски штедливи светилки
  • Модерни паркиралишта на две подземни нивоа со хоризонтална и вертикална сигнализација и далечински управувач
  • Уредена зелена дворна површина , хортикултурно оплеменета околина

Понуда на модерни паркиралишта