НОВО ЛИСИЧЕ

ПОНУДА НА ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ ЗА ПРОДАЖБА

ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ
ЦЕНТАР – ПОД ВОДНО – СКОПЈЕ

ПОД ВОДНО – СКОПЈЕ

Локација: ул. Димче Мирчев бр. 20 Центар – Скопје
Ексклузивни деловни простории: 93 m²,  618 m², магацин 293 m².
Сопствени модерни паркиралишта
Со имотен лист!

Превземете го каталогот за овој објект и запознајте се со становите што ги нуди