НОВО ЛИСИЧЕ

ПОНУДА НА ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ ЗА ПРОДАЖБА

ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ
ЗА ИЗНАЈМУВАЊЕ – А КЛАСА ДЕЛОВНА ЗГРАДА ТАФТАЛИЏЕ

А КЛАСА ДЕЛОВНА ЗГРАДА ТАФТАЛИЏЕ

Локација: ул. „Лондонска“ бр. 8.Тафталиџе, Карпош, Скопје
Модерни деловни простории со вкупна површина 1.811 m²

Сопствено дворно место од 1.000 m²
Голем број паркиралишта
Со имотен лист

Можни опции за закупување на деловен простор

Поединечни, поделени, помали работни единици со различна квадратура

Океански канцеларии со поголема квадратура и максимална искористеност на просторот

Дизајнерско-архитектонскиот тим на Адора изработи неколку предлози за идниот реконструиран изглед на деловната зграда Тафталиџе. Проектот зрачи со едностевен, топол дизајн на надворешноста, исполнет со модерна функционалност и релаксираност во внатрешноста.

Концепт екстериер на А класа деловна зграда Тафталиџе

Концепт ентериер на А класа деловна зграда Тафталиџе