НОВО ЛИСИЧЕ

ПАРКИНГ ПРОСТОРИ

ПОНУДА НА ПАРКИНГ ПРОСТОРИ – КОМПЛЕКС НОВО ЛИСИЧЕ – АЕРОДРОМ – СКОПЈЕ

КОМПЛЕКС НОВО ЛИСИЧЕ-АЕРОДРОМ-СКОПЈЕ

Слободни паркинг места:

Сопствени модерни паркиралишта
Со имотен лист!