НОВО ЛИСИЧЕ

ПАРКИНГ ПРОСТОРИ

ПОНУДА НА ПАРКИНГ ПРОСТОРИ – РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ – СКОПЈЕ

РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ-СКОПЈЕ

Слободни паркинг места:

Локација: ул.  Скопје

Сопствени модерни паркиралишта
Со имотен лист!