ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ

АДОРА FLATIRON СКОПЈЕ

Локација: бул. Борис Трајковски бр.1 Кисела Вода-Скопје 
Слободен 1 ексклузивен деловен простор: 70 m²
Сопствени паркинг простори
Со имотен лист!