ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ

КРУЖЕН ТЕК – ОПШТИНА АЕРОДРОМ СКОПЈЕ

Локација: ул. Вангел Тодоровски бр. 5 Аеродром – Скопје
Слободен 1 ексклузивен деловен простор: 51 m²
Сопствени модерни паркиралишта
Со имотен лист!

Каталог

Превземете го каталогот за овој објект и запознајте се со становите што ги нуди