ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ – СКОПЈЕ

Локација: ул. Црвена Армија бр. 20 Ѓорче Петров – Скопје
Ексклузивни деловни простории: 87 m² и 103 m², со можност за спојување
Сопствени модерни паркиралишта
Со имотен лист!

Каталог

Превземете го каталогот за овој објект и запознајте се со становите што ги нуди