ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ

ПОД ВОДНО – СКОПЈЕ

Локација: ул. Димче Мирчев бр. 20 Центар – Скопје
Ексклузивни деловни простории: 81 m², 156, 380, 617 m²
Сопствени модерни паркиралишта
Со имотен лист!

Каталог

Превземете го каталогот за овој објект и запознајте се со становите што ги нуди