ПАРКИНГ ПРОСТОРИ

РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ-СКОПЈЕ

Слободни паркинг места:

Локација: ул.  Скопје

Сопствени модерни паркиралишта
Со имотен лист!

Каталог

Превземете го каталогот за овој објект и запознајте се со становите што ги нуди