Адора Flatiron Скопје
Адора Diаmond Garden
Аеродром црква 3
Сакам да купам СТАН

100% Македонска
Градба

Енергетска
Ефикасност

Звучна Изолација
до 63db

Докажана асеизмичка стабилност
  • Дијамантската градина на Адора
  • Локација: ул. „Московска“,
    Тафталиџе, Општина Карпош, Скопје
  • Станови: од 30 до 200м²
  • Деловни простории: од 50 до 1100м²
  • Сопствени паркиралишта
1. Претсобје15,82м22. Кујна4,43м2
3. Дневна и трпезарија20,46м24. Бања4,53м2
5. Родителска соба14,65м26. Бања4,13м2
7. Детска соба9,20м28. Детска соба6,95м2
9. Лоѓија1,54м210. Лоѓија3,61м2

Вкупно 85м2

ЗАБЕЛЕШКА

* Проектантите го задржуваат правото за дополнителни корекции на проектот

* Распоредот е ориентационен