Адора Flatiron Скопје
Адора Diаmond Garden
Аеродром црква 3
Сакам да купам СТАН

100% Македонска
Градба

Енергетска
Ефикасност

Звучна Изолација
до 63db

Докажана асеизмичка стабилност
  • Дијамантската градина на Адора
  • Локација: ул. „Московска“,
    Тафталиџе, Општина Карпош, Скопје
  • Станови: од 30 до 200м²
  • Деловни простории: од 50 до 1100м²
  • Сопствени паркиралишта
1. Претсобје11,05м22. Кујна4,74м2
3. Дневна и трпезарија18,23м24. Бања5,51м2
5. Родителска соба12,46м26. Детска соба10,44м2
7. WC3,27м28. Лоѓија4,30м2

Вкупно 70м2

ЗАБЕЛЕШКА

* Проектантите го задржуваат правото за дополнителни корекции на проектот

* Распоредот е ориентационен