Адора Flatiron Скопје
Адора Diаmond Garden
Аеродром црква 3
Сакам да купам СТАН

100% Македонска
Градба

Енергетска
Ефикасност

Звучна Изолација
до 63db

Докажана асеизмичка стабилност
  • Дијамантската градина на Адора
  • Локација: ул. „Московска“,
    Тафталиџе, Општина Карпош, Скопје
  • Станови: од 30 до 200м²
  • Деловни простории: од 50 до 1100м²
  • Сопствени паркиралишта
1. Претсобје12,15м22. Кујна4,05м2
3. Дневна и трпезарија29,03м24. Бања4,45м2
5. Родителска соба10,71м26. Бања3,77м2
7. Детска соба14,65м28. Дегажман2,01м2
9. Лоѓија3,60м210. Лоѓија1,53м2

Вкупно 86м2

ЗАБЕЛЕШКА

* Проектантите го задржуваат правото за дополнителни корекции на проектот

* Распоредот е ориентационен