Адора Flatiron Скопје
Адора Diаmond Garden
Аеродром црква 3
Сакам да купам СТАН

100% Македонска
Градба

Енергетска
Ефикасност

Звучна Изолација
до 63db

Докажана асеизмичка стабилност
  • Дијамантската градина на Адора
  • Локација: ул. „Московска“,
    Тафталиџе, Општина Карпош, Скопје
  • Станови: од 30 до 200м²
  • Деловни простории: од 50 до 1100м²
  • Сопствени паркиралишта
1. Претсобје14,04м22. Кујна7,43м2
3. Дневна и трпезарија34,85м24. Бања3,78м2
5. Родителска соба11,50м26. Бања4,81м2
7. Дегажман5,64м28. Детска спална соба10,66м2
9. Детска спална соба10,60м210. Утилити1,98м2
11. Лоѓија3,38м212. Лоѓија1,54м2

Вкупно 110м2

ЗАБЕЛЕШКА

* Проектантите го задржуваат правото за дополнителни корекции на проектот

* Распоредот е ориентационен