Адора Flatiron Скопје
Адора Diаmond Garden
Аеродром црква 3
Сакам да купам СТАН

100% Македонска
Градба

Енергетска
Ефикасност

Звучна Изолација
до 63db

Докажана асеизмичка стабилност
  • Дијамантската градина на Адора
  • Локација: ул. „Московска“,
    Тафталиџе, Општина Карпош, Скопје
  • Станови: од 30 до 200м²
  • Деловни простории: од 50 до 1100м²
  • Сопствени паркиралишта
1. Претсобје4,58м22. Кујна4,89м2
3. Дневна и трпезарија21,32м24. Бања4,38м2
5. Родителска соба13,13м26. Лоѓија7,46м2

Вкупно 55м2

ЗАБЕЛЕШКА

* Проектантите го задржуваат правото за дополнителни корекции на проектот

* Распоредот е ориентационен