Адора Flatiron Скопје
Адора Diаmond Garden
Аеродром црква 3
Сакам да купам СТАН

Зошто Адора

100 % македонска градба со унифицирана методологија и европски квалитет

ТОПЛИНСКИ-СЛЕТЛОСЕН-ЗВУЧЕН КОМФОР

Квалитетот што не се гледа со човечкото око е темелна вредност за сигурен, траен и квалитетен дом. Филозофијата на Адора инженеринг е да гради и нуди домови со долгорочен квалитет, а не м² станбен простор. Со примена на меѓународните стандарди, трендови и најнови технологии, компанијата пионер во воведувањето на иновациите во високоградбата, има цел и граѓаните на Македонија долгорочно да ги уживаат современите светски придобивки на безбедното, квалитетно, здраво и економично домување. Компанијата ги применува меѓународните ИСО стандарди 9001 за квалитет и 14001 за заштита на животата средина и употребува сертифицирани материјали за градба од најново производство.

Карактеристики на станбено-деловните објекти на Адора инженеринг:

 • Геомеханичка стабилност од 80 до 105 MPa
 • Асеизмичка безбедност потврдена со тест-вештачки земјотрес
 • Темелна армирано-бетонска плоча до 125 cm, цврстина на бетон до МБ50
 • Функционален, максимално искористен станбен простор, по мерка на купувачите
 • Енергетски пасош А-класа, одлични енергетски параметри, долгорочна заштеда на енергија за греење и ладење
 • До 6 пати намалена потрошувачка на енергија за греење и ладење
 • Термоизолирана фасада со 12 cm графитен стиропор и 20 cm минерална волна за покриви
 • Ѕидање со керамички блок и специјално дизајнирана тула со ниска топлинска спроводливост
 • Geneo Fipro фасадна столарија, безметални ПВЦ профили и трислојни стаклопакети со нискоемисионо стакло
 • Коефициенти за топлопроводливост од 30 до 50 % подобри од пропишаните
 • Фотоволтаици на сончева енергија за заедничко осветлување без сметки за струја и сензорски штедливи светилки
 • Преградни сендвич ѕидови со термо блок и тервол, со одлична термичка и акустична изолација
 • Намалена емисија на CO₂ во воздухот
 • Одлична звучна изолација со повеќеслоен преграден ѕид-лабораториски тестиран, со индекс на звучна пропустливост до 63 db – 80 % над македонските стандарди
 • Ентериер со одличен квалитет од увоз, модерен дизајн, блиндор врати, естетика и функционалност.
 • Опремена бања, можност за избор на подни плочки
 • Влезови и ходници од мермер-гранит, целосно поплочени, со природно светло, модерни лифтови од фурнирани плочи и сјаен нерѓосувачи челик, со паметни видео-звучни табли
 • Најсовремени безбедносни системи, видео надзор
 • Модерни паркиралишта со хоризонтална и вертикална сигнализација и далечински управувач
 • Домарска служба
 • Уредена околина, хортикултурно оплеменета, канделабри и осмислени содржини