ЕФТИНИ ИЛИ БЕЗБЕДНИ И КВАЛИТЕТНИ СТАНОВИ?

Анализа на Адора Инженеринг-Скопје  Сакаме енергетски ефикасни станови со европски квалитет или станови со пониски цени?  Ефтините станови граѓаните два пати ги плаќаат.  Во последно време сведоци сме на чести информации во јавноста за намалување на цените на новоизградените станови, со што кај граѓаните се создава слика дека едни нудат станови по пониски цени за […]