ТИМ

ТИМ АДОРА

Запознај ја Адора

Запознајте го нашиот тим

Топ менаџмент

проф. д-р Ванчо Чифлиганец

претседател

д-р Драгана Д. Чифлиганец

извршен претседател

Душко Чифлиганец

заменик претседател

Сектор недвижности и продажба

д-р Драгана Д. Чифлиганец

kоординатор за продажба

Катерина Коршул

менаџер за недвижности

м-р Наташа Попова

менаџер за продажба

Соња Маџовска

менаџер за продажба и комуникации

Проектантско биро за архитектура и дизајн

Ванчо Ѓеорѓиевски

раководител на проектантско биро, архитект лидер

м-р Верче Поповска

архитект – одговорен проектант, дизајн лидер

Сектор за маркетинг и односи со јавноста

Душко Чифлиганец

креатор на маркетинг стратегија

Нина Кепеска

менаџер за односи со јавноста и маркетинг

Правен сектор

Анжелика Милошевска

раководител на правен сектор

м-р Тања Иванова

сениор правен советник

Сектор за финансии и економија

Ѓорѓи Рибарски

финансиски директор

Андријана Ивановска-Танчевска

раководител на финансиско одделение, сениор аналитичар

Стојанчо Рибарски

сениор економист

Сектор за комерција-инвестиции и развој

Одделение за инвестиции и развој

Душко Чифлиганец

лидер на одделение за инвестиции и развој

Стојанчо Рибарски

развоен аналитичар

Љупчо Ивановски

технички директор

д-р Даниела Станковска

раководител на комерција и инвестиции

Спасе Стојанов

комерцијален менаџер, оперативен координатор

Сектор за градежно-оперативна поддршка

Емилија Коцева

градежен инженер

Илија Илиев

сениор машински инженер

м-р Јован Момчиловиќ

оперативен проект менаџер
инженер, експрет статичар

ИКТ сектор

Стефан Стојкоски

ИКТ Менаџер

Сектор за заеднички работи

Дејан Андонов

сениор оперативен координатор

Фасилити менаџмент

Томислав Стојоски

координатор за одржување, контрола и сервис