ТИМ

ТИМ АДОРА

Запознај ја Адора

Запознајте го нашиот тим

Топ менаџмент

проф. д-р Ванчо Чифлиганец

претседател

д-р Драгана Д. Чифлиганец

извршен претседател

Душко Чифлиганец

заменик претседател

Сектор недвижности и продажба

д-р Драгана Д. Чифлиганец

Координатор за продажба

Катерина Коршул

Менаџер за недвижности

м-р Наташа Попова

Менаџер за продажба

Соња Маџовска

Менаџер за продажба и комуникации

Проектантско биро

Ванчо Ѓеорѓиевски

Архитект – одговорен проектант, раководител на Проектантско биро

м-р Верче Поповска

Архитект – одговорен проектант

Сектор за маркетинг и односи со јавност

Нина Кепеска

Менаџер за односи со јавност и маркетинг

Правен сектор

Анжелика Милошевска

Раководител на правен сектор

м-р Тања Иванова

Правник

Сектор за финансии

Ѓорѓи Рибарски

Финансиски директор

Андријана Ивановска-Танчевска

Раководител за финансии и аналитика

Стојанчо Рибарски

Економист

Сектор за комерција-инвестиции и развој

Љупчо Ивановски

Технички директор

д-р Даниела Станковска

Раководител на комерција и инвестиции

Спасе Стојанов

Одговорен за набавки и магацинско работење

Сектор за градежно-оперативна поддршка

Емилија Коцева

Градежен инженер

Илија Илиев

Машински инженер

ИКТ сектор

Стефан Стојкоски

ИКТ Менаџер

Сектор за заеднички работи

Дејан Андонов

Извршни активности и возен парк

Сектор за контрола и сервис