Со хортикултурно уреден простор околу објектот Аеродром- Парк, Адора Инженеринг комплетно подготвена за примопредавање на становите

Вработените во градежната компанија Адора Инженеринг, работната недела ја започнаа со голем ентузијазам и максимална посветеност во работата, со цел за навремено завршување и пуштање во употреба на новоизградениот елитен станбено-деловен објект „Аеродром-Парк“ на ул. „Методија Шаторов-Шарло“ бр. 10, Општина Аеродром, Скопје. Во тек е хортикултурно уредување на просторот околу објектот Аеродром- Парк. Новоуредениот зелен парк […]