Буџетите на Општина Кисела Вода и Градот Скопје од Адора инженеринг ќе добијат 2.180.000 евра за купопродажба на 4403 м2 градежно земјиште на транспарентна електронска лицитација

На третиот ден на Божиќ во лето господово 2015 година  во 12 часот и 7 минути  Адора инженеринг дооел-Скопје, даде најповолна понуда  и  купи градежно земјиште од 4403 м2, на влезот во најурбаната населба  Рампа, КИСЕЛА ВОДА на транспарентно електронско јавно наддавање. Адора инженеринг, наместо почетната цена од 4300 денари/м2 за земјиштето сопственост на Република […]